Новина от категория В общината
Архив на публикациите

„Кърваво“ писмо на Камен Шишманов до Зико

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИТЮКОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,


Наскоро научихме, че по предложение на Кмета на Община Пловдив г-н Здравко Димитров, ОС е взел Решение № 161, взето с Протокол № 9 от 12.05.2022 г., с което за ПИ с ИД № 56784.524.1525 с площ 4 700 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: СПОРТНО ИГРИЩЕ, за който е отреден УПИ – 524.1525 – спортни, развлекателни и обществени обслужващи дейности, е даден като обезщетение на фирма „Тея Инвест“ АД срещу отчужден имот. Въпросният имот се намира в съседство със зала „Колодрума“.
Още през 2006 г. с няколко решения на ОС и по наша инициатива общината излезе от съсобственост с други частни имоти и по този начин се проправи пътят за построяването не само на зала „Колодрума“, но и отреждането на терен за построяване на общински комплекс по спортна стрелба, какъвто гр. Пловдив чака повече от 60 години. Това е теренът, за който става въпрос по-горе.
Умишлено или не, защо имотът по отреждане в решението на ОС, е описан като СПОРТНО ИГРИЩЕ ? Дали това не е направено нарочно, за да мине незабелязано от общинските съветници, както се е случило ? За този имот общината отпусна финансови средства за проектиране и след проведена обществена поръчка и одобрени проекти, издаде на себе си Разрешение за строеж № 272/05.10.2018 г., презаверено на 13.10.2021 г., валидно до 13.10.2023 г.
С този акт на ОС не бе защитен обществения интерес, бяха прахосани общински финансови средства, затри се шестнадесет годишен труд от 2006 г. насам и 60 - годишната надежда Пловдив да се сдобие с така необходимия спортен център.
Всичко това става в една от най-успешните години на пловдивския стрелкови спорт, който увеличи спортната слава на града ни с две европейски вицешампионски титли на Кирил Киров и Антон Ризов.
За „благодарността“ на кмета Здравко Димитров искаме само да припомним какво сме постигнали от 2002 г. до сега, за да увеличим спортната слава на нашия град.


В международен и национален мащаб, АСК „Тракия“ постигна внушителни спортни резултати, като завоюва:
1. От младежки олимпийски игри – 2 златни медала.
2. От световни първенства – 1 бронзов медал.
3. От европейски първенства – общо 11 медала, от които – 1 златен, 3 сребърни и 7 бронзови.
4. От международни турнири – общо 141 медала, от които – 50 златни, 47 сребърни и 44 бронзови.
5. От държавни първенства – общо 821 медала, от които – 320 златни, 278 сребърни и 223 бронзови.
Бяха подобрени общо 43 национални рекорда от нашите състезатели.

Така АСК „Тракия“ се превърна във водещ център по спортна стрелба в страната и неотлъчно заема винаги комплексното първо място в класацията на Българския стрелкови съюз.
С решението на ОС не бяха защитени общинския и държавен интерес, за сметка на частни и корпоративни интереси.
Защо, Кмете, нали бяхте спортен човек !
Наличието на Държавно спортно училище в нашия град с паралелка по спортна стрелба налага още повече необходимостта от създаването на нормална спортна база за осъществяване на държавната политика в спорта и образованието.
Съгласно с горепосоченото настояваме и се обръщаме към Вас за:
• Преразглеждане на горепосоченото решение на ОС в частта му за въпросния имот и предложение за обезщетение на фирма „Тея Инвест“ АД с друг равностоен имот. Ако това не се случи, то:
• Да се определи съседния имот с ИД № 56784.524.1523 със спортно предназначение, за олимпийски спортен комплекс, който отговаря на посоката за стрелба юг-север и от общинския бюджет за 2023 г. да се заложат финансови средства за неговото проектиране.
Този стрелбищен комплекс е нужен да задоволи потребностите не само на спортната стрелба, но и на десетките хиляди пловдивчани, притежаващи огнестрелни оръжия, както и структурите на МО и МВР.
В заключение, вярваме, че с Вашите бъдещи решения и нашият олимпийски спорт в града ни ще се сдобие с необходимата му спортна база, както всички останали олимпийски спортове.
Приложение: 1. Разрешение за строеж – 1 бр.
2. Решение № 161 от 12.05.2022 г. - 1 бр.


С уважение,
КАМЕН ШИШМАНОВ

Публикувана на
31 Май 2023 година