Новина от категория Свободна зона
Архив на публикациите

Посмейте се!!!

Според Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) в България съществуват следните лични имена, които съчетани с фамилните звучат направо куриозно, пишат от highviewart. Поставили сме Тодор Колев за корицата на статията, защото си представяме реакцията и коментара му относно имената по-долу. Посмейте се и вие.
А
Автономка Торимацова | Автономка Шестакова | Анна Кокошкова | Африкан Симеонов
Б
Босилчо Кърков Братухчо | Въчев Братухчев | Брилянт Иванов | Букетка Градинарова | Буря Куртакова
В
Ваньоздрав Яназов | Великан Тодоров | Веселазасмяна Тодорова | Винету Келешев
Г
Генчо Бърборков | Георги Дришльов | Георги Макаронски | Гита Пътечкова | Графиня Скринска | Гуца Контопишева | Гъргурин Китов | Гьончо Горчев Гьоков
Д
Делчо Кукуряшков | Джанка Таралингова | Дойничка Многознаева
Е
Европ Европов Кирилов | Етко Хвърчилков | Ефремилия Сопаджиева | Жана-Дарк Илиева | Златохрист Месаров
И
Идеал Тухчиев | Изгрев Топков | Изографил Яков | Иконом Иликьов | Исперих Бурханларски | Испиридон Вражалски
К
Касиер Бранков | Кимирсен Зенгинов | Кинче Кривошапкова | Кокона Катърова | Куцар Фенеров
Л
Ласкар Възвъзов | Левент Кьоров | Лимонка Крушовска | Лука И Лушка Тъпанарови
М
Марулка Сланинкова | Менто Ментешев | Мечтати Андонов | Мочо Мочев | Мучачо Младенов
Н
Надежден Тошев | Нана Певецова | Нягул Тумангелов | Обретен Негрилов | Олимпия Първанова
П
Паганини Канчин | Партизан Миленков | Патко Патков | Патьо Пондьов Бътовски | Патьо Самоходов | Паун Четрафилски | ПацаПачаръзка | Пацка Куртажова | Пеперудка Йоткова Перко Смърдански | Петилетка Пенджакова | Плутон Вакрилов | Портокал Портокалов | Прошко Прошков | Пульо Пулев
Р
Рад Манавски | Райна Точева-Клопова
С
Салфетка Габровлиева | Самолетка Първанова | Семка Пройкова | Симфония Младенова | Славка Кочеткова | Солидар Кесьов | Спасител Златков | Стадион Колев | Станетко Пикянски | Стенограф Николов | Стихия Балканска | Столетник Стойков | Стоман Каракашев | Стоян-Клод Чуканов | Сърнела Докова
Т
Ташо Мераков | Телефонка Негритова Коритарова | Тинтява Мустакова | Титко Педалов | Тодор Тъпчилещов | Тонет Въртунински | Трендафил Кукуригов | Трендафил Юрганчев Трифон Клатикрушев | Трошка Пръндачка | Трудолюб Монтянов
У
Унчо Топчийски | Утеха Яркова | Фото Костов | Франчешко Колипатков
Х
Хамомилия Васовa | Харалампи Чукчуков | Храбър Геройски | Храбър Кобиларов | Христо Лимонадов | Христос Цоцов
Ц
Цоликофер Недялков
Ч
Чайка Бележкова | Черешка Червенкова
Ш
Шумейкър Йорданов | Шунка Сапунджиева
Щ
Щильон Щърбов | Щраус Занов
Я
Ягода Вампирска/mozAche

Публикувана на
20 Март 2023 година