Новина от категория Светът
Архив на публикациите

Къде пенсионерите са най-заплатени

Работим на смени, включително през нощта. Невъзможно е да работим до 64-годишна възраст", казва Фарид от Франция. Той е синдикалист и протестира заедно с над 1 милион французи срещу плановете на правителството да повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Но онова, което е кошмар за французите, е мечта за германците, които скоро ще се пенсионират на 67.
Най-дълго работят нидерландците. За пенсия от системата на общественото осигуряване е необходимо кандидатът да е навършил 66 години. Но повечето хора спират да работят по-рано и се пенсионират още на 63. И в Германия много хора се пенсионират на 63, макар че официалната пенсионна възраст за момента възлиза на 63 години и 8 месеца. При това възрастта за излизане в пенсия се вдига постоянно в зависимост от годината на раждане с по няколко месеца.
Болшинството италианци се пенсионират на около 62-годишна възраст, макар че би трябвало да работят до 64, гърците излизат в пенсия на около 60, а французите - на около 61.
В България право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2022 година се е придобивало при навършени 61 години и 10 месеца и наличие на осигурителен стаж от 36 години и 2 месеца за жените. За мъжете са се изисквали навършени 64 години и 5 месеца и осигурителен стаж от 39 години и 2 месеца. И в България пенсионната възраст постепенно се повишава. Данните за изискванията през 2023 година, можете да видите тук:
В редица държави отделните браншови и колективни споразумения предвиждат различни изключения. Действителната и обичайната възраст за пенсиониране обаче не се различават толкова много. Редица държави ще увеличат пенсионната възраст през следващите години. Във Франция тя все още е сравнително ниска, но дори и там трябва да сте плащали почти 42 години вноски, за да можете да се пенсионирате на 62 години без никакви удръжки, обяснява Куайсер.
Колко всъщност получават пенсионерите в Европа?
Пенсиите на нидерландците се равняват на 89% от последната им нетна заплата. Тези на гърците - отговарят на 84% от последната заплата, при италианците този процент е 82 на сто, при французите - 74%. Германските пенсионери получават малко повече от половината (53%). Литовците получават още по-малко (31%).
Към 2020 година българите са получавали 74% от нетната си заплата. Според НОИ обаче към 2021 година нетният коефициент на заместване в България е бил едва 59.2%.

Публикувана на
24 Януари 2023 година